logo 002

Welkom op de site van de Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte (I.S.D.O.E.)

=ISDOE is bezig met de realisatie van  een kliniek en Naai Atelier  in Egypte

in samenwerking met stichting de Wilde Ganzen=

Update van de 2 projecten in Egypte.

 ISDOE is bezig met het opzetten van 2 projecten in Assiut, Egypte:

  1. Een diabetessteunpunt
  2. Een naaiatelier voor meisjes (schoolverlaters)

 Er is vanuit Nederland dagelijks contact met onze Egyptische zusterorganisatie (COSHD).COSHD bestaat sinds 2015 en  is versterkt met nieuwe bestuursleden. Dit zijn gemotiveerde en toegewijde mensen. De organisatie heeft een goede en kundige voorzitter gevonden met hart voor vrijwilligerswerk.

Ondertussen heeft COSHD  een etage met 2 kleine appartementen tegenover elkaar gevonden in een arme wijk van Assiut-stad. In de ene kan het diabetessteunpunt ondergebracht worden. Het andere kan dienen als naaiatelier en trainingscentrum voor de meisjes. Dit  motiveert en versterkt de bereidheid van het bestuur van COSHD om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en verder te gaan met de uitvoering van dit project.

stichting201508052016Steun van Stichting 2015:

ISDOE is heel erg dankbaar voor de financiële steun van Stichting 2015. Deze stichting is in 2007 opgericht door gemeente Hardenberg en stimuleerde inwoners om aan Millennium Doelen te werken. De Stichting stopte op 30 mei j.l. en heeft een boek “Op je eigen kracht verder”uitgegeven over de 26 stichtingen die een bijdrage van haar ontvingen. Een van deze stichtingen was I.S.D.O.E.

Klik hier voor het artikel. Bij de slotmanifestatie kregen deze nogmaals een donatie. Daar zijn we erg dankbaar voor omdat dit geld heel goed gebruikt kan worden voorde diabetespost.

publicatie08052016

 

wilde ganzen08052016

Steun van Stichting de Wilde Ganzen:

In de afgelopen periode was er ook intensief contact met Stichting de Wilde Ganzen over beide projecten.  Hun bestuur besloot groen licht te geven en wil met ons samenwerken!

Zij verbinden hun naam eraan  en helpen ons met raad en daad. Wij ontvingen ook financiele steun naast hun praktische adviezen. Wij zijn hier erg dankbaar voor.

 

Het is niet zo gemakkelijk om in Egypte projecten te realiseren. Er zijn veel obstakels en het kost de nodige tijd om vertrouwen te winnen. Het vergt veel tijd en geduld en goede communicatie.
De in Nederland ontvangen steun geeft ons de kracht om door te gaan en de donaties maken het mogelijk beide projecten aan de gang te krijgen.
We houden jullie van de verdere ontwikkelingen graag op de hoogte.

===============================================================

I.S.D.O.E is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)                  anbi_logo1_220x100

I.S.D.O.E. is door de Belastingdienst erkend als  ANBI. 

Dit betekent dat  giften fiscaal aftrekbaar zijn, binnen de daarvoor geldende regels.

                                                       Ons bankrekeningnummer is : NL92RABO0177441178

                                                                                           t.n.v. Interk. St. Egypte

===============================================================