logo 002

Welkom op de site van de Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte (I.S.D.O.E.)

IN MEMORIAM WIM GERHOLT

 

 In memoriam mede-initiatiefnemer en oprichter van ISDOE

Wim Gerholt (geb. te Amsterdam op 26-11-1929   overleden te Hardenberg op     (17-5-2017)

De steppe zal bloeien..

en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

                                                   Huub Oosterhuis

 

In dankbaarheid en met respect gedenken wij onze

overleden oud-voorzitter

 Ir. WIM GERHOLT

 Hij was een inspirator, denkend in kansen en immer

speurend naar oplossingen voor problemen.

Wij zullen zijn vriendschap missen maar in zijn geest

verder gaan.

 Interkerkelijke Stichting voor

Duurzame Ontwikkeling in Egypte (ISDOE)

 

Na Wim’s begrafenis op 24 mei 2017 hebben we als ISDOE nagedacht over de vragen:

Wie was Wim Gerholt, wat was zijn rol in ISDOE, wat heeft hij betekend en hoe kan ISDOE met al het goede dat wij in hem ontvingen in zijn geest verder gaan?

 Wie was Wim Gerholt?

Wim was een opgewekte, intelligente man met inlevingsvermogen en gevoel voor humor.
Hij werd geboren in  Amsterdam in 1929. Hij doorliep de HBS en HTS. De 2e wereldoorlog heeft diepe indruk op hem gemaakt en dit heeft hem mede gemaakt tot wie hij was.
Hij heeft als civiel ingenieur o.a. bruggen gebouwd en combineerde in die tijd werk en gezin succesvol met zijn studie aan de TH te Delft.
Wim was lange tijd actief voor de Wavin te Hardenberg.
Ook was hij in Irak verantwoordelijk voor een te bouwen waterzuivering. Hij woonde in die tijd één jaar lang in dat land met een deel van zijn gezin.

In 1994 waren hij en zijn vrouw met een groep ondernemers op reis in Egypte.
Wim zag hoe de Kopten op de vuilnisbelt probeerden via afvalscheiding in een schamel bestaan te voorzien.
Zij stonden (en staan ook nu) letterlijk en figuurlijk onder aan de maatschappelijke ladder.
Op deze reis leerde hij Ayad Mossad uit Almere kennen.  Er ontstond een vriendschap voor het leven tussen hen. Hun wederzijdse echtgenoten konden ook goed met elkaar overweg.

Later zat Wim met Ayad in een overleggroep die de dialoog tussen moslims en christenen nastreefde. Beiden wilden echtergraag ook in de praktijk wat voor hun medemensen doen.
Dat resulteerde uiteindelijk in 2012 in Hardenberg in het zelf oprichten van een Stichting daarvoor: ISDOE.

Wat heeft Wim Gerholt betekend?

Wim was zachtmoedig en dacht in kansen. Zijn houding was: Problemen zijn er om op te lossen. Hij zocht daarbij steeds naar praktische oplossingen.

Behalve kennis en know how beschikte hij over tact en was hij altijd respectvol naar anderen.

Hij was, ook toen in zijn laatste levensjaren zijn gezondheid afnam,nooit boos of opstandig maar meelevend met anderen en altijd op zijn eigen bescheiden manier zoekend naar begaanbare wegenom doelen te bereiken.
Wim was een echte pionier en een doorzetter die altijd rustig bleef. Hij was als christen blijmoedig onderweg.

Zo kreeg ISDOE  bijvoorbeeld van de landbouwuniversiteit van Assiut toestemming om een woestijnberg te gebruiken waarop Ayad opmerkte: “Ja, de woestijn is groot en het water kan wel 100 meter diep zitten.” Waarop Wim reageerde: “Ja, en…?”
Bij Wim was het glas altijd half vol en nooit half leeg.

Hoe gaat ISDOE verder?

Wij zien in dankbaarheid terug en zijn gesterkt door de vriendschap met Wim Gerholt.

De mooie herinneringen en wat wij van hem leerden leven in ons verder.

ISDOE gaat door, geïnspireerd door zijn inzet en benadering.

Als christenen geloven wij dat Wim nu geborgen is in God’s hand. Onder Zijn hoede mogen wij verder gaan en is ons streven als ISDOE ook in de toekomst een zegen te zijn voor onze medemensen en met name die in Assiut.

 

Hardenberg/Almere 31 mei 2017

 

Jacqueline Bakker-Middelkoop, voorzitter (Hardenberg)

AyadMossad, secretaris (Almere)

Hennie Davenschot-Prenger, penningmeester (Hardenberg)

Loes van Ooyen, 2e voorzitter (Almere)

Krista Boot-Perbal,pr (Almere)
Gemma Stroet, lid (Almere)

FikriAygur, adviseur (Hengelo)

 

===============================================================

I.S.D.O.E is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)                  anbi_logo1_220x100

I.S.D.O.E. is door de Belastingdienst erkend als  ANBI. 

Dit betekent dat  giften fiscaal aftrekbaar zijn, binnen de daarvoor geldende regels.

                                                       Ons bankrekeningnummer is : NL92RABO0177441178

                                                                                           t.n.v. Interk. St. Egypte

===============================================================