Welkom op de site van de Interkerkelijke Stichting voor Duurzame Ontwikkeling in Egypte (I.S.D.O.E.)

 

 

Goed nieuws uit Egypte!

De diabetespost van ISDOE heeft in april 2017 een officiële overheidsvergunning gekregen! Het is nu een medische kliniek die geleid wordt door een gepensioneerde internist. Na de officiële opening hebben zich nog 4 specialisten gemeld om vrijwillig mee te helpen, te weten 3 kinderartsen en een algemeen arts. De kliniek is dagelijks geopend van 18.00 tot 21.00 uur om mensen en kinderen te helpen. ISDOE heeft geholpen met de basisvoorzieningen van de kliniek en ondersteunt in voorzieningen zoals medische materialen, voorlichtingsmateriaal en huur. Omdat de kliniek nog in een opstartfase zit, zijn giften nog steeds van harte welkom. Ons rekeningnummer is NL 92RABO0177441178 t.a.v. Interk. St. Egypte. Mocht u meer informatie willen, kunt u contact opnemen met Hennie Davenschot (tel: 0523-262940)

Onze secretaris, Ayad Mossad is in april van dit jaar in Assiut, Egypte geweest. Hij is als verbindingsschakel van groot belang en staat onze Egyptische zusterorganisatie COSHD bij met raad en daad. COSHD heeft tevens een naaiatelier opgestart, waarin jonge vrouwen een opleiding krijgen tot naaister. Het naaiatelier heeft een vergunning van het ministerie van Sociale Zaken. Hierdoor kunnen de opgeleide jonge vrouwen nadien met een erkend diploma aan de slag. Het naaiatelier is een groot succes en levert een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van Assiut en Egypte.

Aan de wieg van ISDOE heeft oud voorzitter Wim Gerholt uit Hardenberg een grote rol gespeeld als medeoprichter van ISDOE. Lange tijd was hij een bezielend voorman. Wim is 17 mei j.l. helaas overleden. ISDOE is hem veel dank verschuldigd. We zullen in zijn geest verder gaan met zijn idealen voor Egypte. In het artikel hiernaast kunt u het in memoriam lezen van Wim.  Het voorzitterschap van ISDOE is overgenomen door Jacqueline Bakker-Middelkoop uit Brucht.

===============================================================

Willem Gerholt

Enkele jaren geleden moest  Wim Gerholt zijn geliefde woning aan de Brinkstraat         opgeven. De toenemende  ongemakken van de oude dag maakten een verhuizing   naar Oostloorn nodig. Daar  is hij overleden op woensdag  17 mei in de leefttijd van 87 jaar.

Willem Gerholt werd geboren  1929 in Amsterdam.  Daar maakt hij de verschrik-      kingen van de oorlog en de  hongerwinter mee. Dat heeft  meer indruk gemaakt dan hij  liet merken.

Na de lagere school en de HBS doet hij de HTS.  Als  hij voor het waterschap in Andijk betrokken is bij de   bouw van bruggen leert hij   Nely Vriend kennen. Met   haar trouwt hij in 1956, ze   krijgen 6 kinderen: 4 jongens   en 2 meisjes. Van Andijk gaat  het naar Haarlem. Naast zijn  werk doet hij de TH in Delft.

Dat stelt hem in staat om bij  de Wavin te gaan werken.  Het gezin verhuist 1967 naar  Hardenberg. Later volgen nog vele andere banen waaronder  een betrekking bij de waterzuivering in Irak. Een groot deel van het gezin zou zelfs een jaar in Irak doorbrengen. Na zijn pensionering blijft Wim bezig  met techniek: waterzuivering,       isolatie, ventilatie,  brandstofbesparing enz, het heeft allemaal zijn   belangstelling. Hij wil zijn  steentje bijdragen aan een  betere wereld. Datzelfde idealisme zit ook achter zijn inzet voor de stichting ISDOE,  die diabetespatienten in Assiut   (Egypte) helpt. In 2010 overlijdt Nely zijn vrouw. De jaren dat zij  ziek was, heeft Wim veel voor  haar gezorgd. In de jaren die volgen gaat Wim weer helemaal  op in de techniek, tot zijn     verhuizing naar Oostloorn.

In de dienst van woord en gebed woesdag 24 maart in de Lariks  gedachten wij Wim Gerholt en lazen daarbij Ps 104 over de  mens   die naar zijn werk gaat. Toen  de  akkers en landerijen, nu de fabrieken en kantoren. Wim deed   het graag. Dat de dichter arbeid  als (een deel van) onze  bestemming ziet, zou hem niet  verbaasd hebben. De psalm maakt  duidelijk dat in heel de natuur alles  zijn functie heeft: zon en maan, planten en dieren en ook de mens. Zo  maken we deel uit van Gods    schepping. Wim Gerholt mag nu rusten van zijn werk. Wij nog niet.

Wij mogen verder met ons leven en  werk en proberen iets bij te dragen  aan het geluk van mensen. Daar hoort ook bij dat we meeleven met   de kinderen en kleinkinderen van de  fam. Gerholt.

Ds. de Lange

 

================================================== =============

I.S.D.O.E is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)                  anbi_logo1_220x100

I.S.D.O.E. is door de Belastingdienst erkend als  ANBI. 

Dit betekent dat  giften fiscaal aftrekbaar zijn, binnen de daarvoor geldende regels.

                                                       Ons bankrekeningnummer is : NL92RABO0177441178

                                                                                           t.n.v. Interk. St. Egypte

===============================================================